ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2017

 

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης προκηρύσσει τα Παγκύπρια Ατομικά Πρωταθλήματα για τις πιο κάτω κατηγορίες:

1.  ΑΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ                           (΄Οσοι γεννήθηκαν από  την 1.1.1999 και μετά)

2.  ΑΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ                        (΄Οσες γεννήθηκαν από την 1.1.1999 και μετά)

3.  ΑΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ                            (΄Οσοι γεννήθηκαν από την 1.1.2002 και μετά)

4.  ΑΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ                       (΄Οσες γεννήθηκαν από την 1.1.2002 και μετά)

5.  ΑΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ                      (΄Οσοι γεννήθηκαν από την 1.1.2004 και μετά)

6.  ΑΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ                 (΄Οσες γεννήθηκαν από την 1.1.2004 και μετά)

7.  ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ                             (΄Οσοι / ΄Οσες γεννήθηκαν από την 1.1.1999 και μετά)

8.  ΔΙΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ                          (΄Οσοι γεννήθηκαν από την 1.1.1999 και μετά)

9.  ΔΙΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ                        (΄Οσες γεννήθηκαν από την 1.1.1999 και μετά)

10. ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ                          (΄Οσοι γεννήθηκαν από την 1.1.2002 και μετά)

11. ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ                     (΄Οσες γεννήθηκαν από την 1.1.2002 και μετά)

 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

Στα Πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος, μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία και πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που αγωνίζονται νόμιμα στην Κύπρο την αγωνιστική περίοδο 2016/2017, που θα δηλώσουν συμμετοχή πάνω στο ειδικό έντυπο και θα καταβάλουν το σχετικό παράβολο.

 

Το δικαίωμα συμμετοχής στην κάθε κατηγορία έχει ορισθεί  στις 6.00. ΄Οσοι και όσες δηλώσουν συμμετοχή στην μικρότερη κατηγορία (Παμπαίδες, Παγκορασίδες) θα δικαιούνται δωρεάν μια δήλωση συμμετοχής στην πιο πάνω κατηγορία (Παίδες, Κορασίδες).

 

Δικαίωμα συμμετοχής στα ατομικά πρωταθλήματα έχουν όσοι διαθέτουν Δελτίο Υγείας σε ισχύ όταν αγωνίζονται και παρουσιάζουν πριν από την έναρξη του κάθε αγώνα στον αρμόδιο αξιωματούχο που ορίζεται από την Ομοσπονδία να διαιτητεύσει ή εποπτεύσει τον συγκεκριμένο αγώνα ή διοργάνωση.

                                                                                                

                                                                                                                                                                                       

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να φθάσουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος , το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου  2017.

 

 4.ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:

 

Οι κληρώσεις των αγώνων θα γίνουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10.30π.μ.

 

5. ΤΟΠΟΣ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

 

Τα Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΠΟΕΠΑ σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Παγκύπριων Ατομικών Πρωταθλημάτων και το σύστημα διεξαγωγής που καθορίστηκε από την Τεχνική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.

 

Σε όλες τις κατηγορίες θα εφαρμοστεί το σύστημα Απλού Αποκλεισμού, “Knock Out” σε όλους τους αγώνες.

Οι αγώνες θα είναι των τριών νικηφόρων σετ (best  of 5 games) όπως επίσης και στις κατηγορίες των διπλών οι αγώνες θα είναι τριών νικηφόρων σετ (best of 5 games).

 

6ΧΡΟΝΟΣ:

 

Οι πιθανές αγωνιστικές ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί είναι:

 

27  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

 

30  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

 

3  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ


6  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ

 

10  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

13  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ / ΝΕΑΝΙΔΩΝ

 

14  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

17ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ

 

20  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ

 

23  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ / ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

28  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  ΔΙΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ / ΔΙΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

 

2  ΜΑΡΤΙΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

 

6 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ)  ΤΕΛΙΚΟΙ

 

 

Η Τεχνική Επιτροπή μπορεί να καθορίσει και οποιανδήποτε άλλη μέρα σαν αγωνιστική σε περιπτώσεις κατά την κρίση της θεωρείται αναγκαίο.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα επιδέχεται αλλαγές σε περιπτώσεις που οι Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις επηρεάζονται από άλλες δραστηριότητες.

 

 7.    ΕΠΑΘΛΑ:

 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους νικητές.

 

 8.   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 

α. Τραπέζι                  :STAGAMERICAS      

β. Σύστημα Δικτύου   :Προδιαγραφών ΔΟΕΠΑ    (εγκρίνει η Τ.Ε. της ΠΟΕΠΑ)

γ. Μπαλάκια               :Stag  PeterKarlssonplastic, τριών αστέρων, άσπρες 40 χιλ.

 

 

 

Χορηγοί

                          
  • mrbahiscdn.com sbobets1.com