ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2018

 

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης προκηρύσσει τα Παγκύπρια Ανοικτά Ατομικά Πρωταθλήματα για τις πιο κάτω κατηγορίες:

 

1.  ΑΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

2.  ΑΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

3.  ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ

4.  ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ

5.  ΔΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

Στα Πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος, μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία και πολίτες που αγωνίζονται μόνιμα και νόμιμα στην Κύπρο την αγωνιστική περίοδο 2018/2019, που θα δηλώσουν συμμετοχή πάνω στο ειδικό έντυπο και θα καταβάλουν το σχετικό παράβολο.

 

Αθλητές / αθλήτριες  που είναι υπό το καθεστώς διπλής μεταγραφής δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

 

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει ορισθεί  ως ακολούθως :

 

  1. Απλό Ανδρών : 20.00
  2. Απλό Γυναικών : 20.00
  3. Διπλό Μικτό: 10.00 (το ζευγάρι)
  4. Διπλό Ανδρών: 10.00 (το ζευγάρι)
  5. Διπλό Γυναικών: 10.00  (το ζευγάρι)

 

Δικαίωμα συμμετοχής στα ανοικτά ατομικά πρωταθλήματα έχουν όσοι διαθέτουν Δελτίο Υγείας σε ισχύ όταν αγωνίζονται και το παρουσιάζουν πριν από την έναρξη του κάθε αγώνα στον αρμόδιο αξιωματούχο που ορίζεται από την Ομοσπονδία να διαιτητεύσει ή εποπτεύσει τον συγκεκριμένο αγώνα ή διοργάνωση.

                                                                                                

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος , το αργότερο μέχρι την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018.

 

 

4.ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:

 

Οι κληρώσεις των αγώνων θα γίνουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.30π.μ.

 

5. ΤΟΠΟΣ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

 

Τα Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΠΟΕΠΑ σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Παγκύπριων Ατομικών Πρωταθλημάτων και το σύστημα διεξαγωγής που καθορίστηκε από την Τεχνική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.

 

α.  Στην Κατηγορία Ατομικού Ανδρών θα εφαρμοστεί το παρακάτω σύστημα:

 

1.      Στην πρώτη φάση οι αθλητές θα τοποθετηθούν σε 8 ομίλους ανάλογα και με τα αποτελέσματα του προηγούμενου πρωταθλήματος (Ranking) ως ακολούθως:             Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 1ος 2017

                                    Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 2ος 2017

                                    Γ’ ΟΜΙΛΟΣ – 3ος 2017

                                    Δ’ ΟΜΙΛΟΣ – 4ος 2017

                              Για τους ΟΜΙΛΟΥΣ Ε’, ΣΤ’ Ζ’, Η’ γίνεται κλήρωση των                              αθλητών που κατέλαβαν θέση από 5 – 8 το 2017.

 

O αριθμός των αθλητών που θα τοποθετηθούν στους ομίλους θα καθοριστεί ανάλογα με τις συμμετοχές. Στους ομίλους οι αθλητές θα αγωνίζονται με το σύστημα ένας προς όλους. Από κάθε όμιλο θα προκρίνονται 2 αθλητές. (Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται υπόψη τα μεταξύ των ισοβαθμούντων αποτελέσματα και στη συνέχεια (ι) σετ, (ιι) πόντοι). Στην συνέχεια θα τοποθετηθούν σε πλάνο των 16 με σύστημα Knock-out ως ακολούθως:

 

                       

              ΑΘΛΗΤΗΣ         ΘΕΣΗ

 

                                    Α1       –          1

 

                                    Β1       –          16

 

                                    Γ1        –          9

 

                                    Δ1       –          8

 

                                    Ε1       –          3

 

                                    ΣΤ1     –          5

 

                                    Ζ1        –          11       

                                   

                                   Η1           –         13

 

                                   Α2           –          10

           

                                    Β2       –          2

 

                                    Γ2        –          7

 

                                    Δ2       –          15

 

                                    Ε2       –          12

 

                                    ΣΤ2     –          14

           

                                    Ζ2        –          6

 

                                    Η2       –          4

 

 Στους αγώνες των ομίλων όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται με το σύστημα των τριών νικηφόρων σετ ενώ στη συνέχεια των Knock-out με το σύστημα τεσσάρων νικηφόρων σετ.

 

 

Ο νικητής  της κάθε συνάντησης θα παίρνει δύο βαθμούς, ο ηττημένος ένα βαθμό και σε περίπτωση μηδενισμού ο μηδενζόμενος αθλητής δεν θα παίρνει βαθμό. Αθλητής που σημειώσει δυο μηδενισμούς διαγράφεται από το πρωτάθλημα.

 

Για σκοπούς κατάταξης των ομάδων σε όλες τις περιπτώσεις ισοβαθμίας δύο η περισσότερων ομάδων εφαρμόζεται ο Διεθνής Κανονισμός του ITTF, HandbookforTournamentReferees, 2.3, 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6.

 

β. Στις υπόλοιπες κατηγορίες θα εφαρμοστεί το σύστημα Απλού Αποκλεισμού, “Knock Out” σε όλους τους αγώνες.

 

γ. Στις κατηγορίες των ατομικών που δεν αναφέρονται πιο πάνω, οι αγώνες θα είναι  των τριών νικηφόρων σετ (best  of 5 games) όπως επίσης και στις κατηγορίες των διπλών οι αγώνες θα είναι τριών  νικηφόρων σετ (best of 5 games).Στην Κατηγορία των Γυναικών οι αγώνες θα είναι των 4 νικηφόρων σετ ( best of 7 games).

 

Σε όλες τις κατηγορίες θα εφαρμοστεί το σύστημα Απλού Αποκλεισμού, “Knock Out” σε όλους τους αγώνες.

 

Οι αγώνες θα είναι των τριών νικηφόρων σετ (best  of 5 games) όπως επίσης και στις κατηγορίες των διπλών οι αγώνες θα είναι τριών νικηφόρων σετ (best of 5 games).

 

6ΧΡΟΝΟΣ:

 

Οι πιθανές αγωνιστικές ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί είναι:

 

19ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ

 

20  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ

 

27  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ / ΔΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ , ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  ΔΙΠΛΟ  ΜΙΚΤΟ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  (ΔΕΥΤΕΡΑ)  ΤΕΛΙΚΟΙ

 

 

Η Τεχνική Επιτροπή μπορεί να καθορίσει και οποιανδήποτε άλλη μέρα σαν αγωνιστική σε περιπτώσεις κατά την κρίση της θεωρείται αναγκαίο.

 

Το αγωνιστικό πρόγραμμα επιδέχεται αλλαγές σε περιπτώσεις που οι Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις επηρεάζονται από άλλες δραστηριότητες.

 

7.    ΕΠΑΘΛΑ:

 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους νικητές.

 

8.   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 

α. Τραπέζι                  :ITTFApprovedπου θα εγκρίνει η Τ.Ε. της ΠΟΕΠΑ.            

β. Σύστημα Δικτύου   :Προδιαγραφών ΔΟΕΠΑ    (εγκρίνει η Τ.Ε. της ΠΟΕΠΑ)

γ. Μπαλάκια               :Stag  PeterKarlssonplastic, τριών αστέρων, άσπρες 40 χιλ.

(βλέπε Κανονισμό αρ. 8 του Κανονισμού Παγκύπριων Ατομικών Πρωταθλημάτων)

 

9. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

 

Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες που θα συμμετάσχουν στους αγώνες οφείλουνπροηγουμένως να έχουν υπογράψει την σχετική δήλωση περί προσωπικών δεδομένων που έχει κοινοποιήσει η Ομοσπονδία. Σημειώνεται ότι κανένας αθλητής/αθλήτρια δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε οποιασδήποτε φύσης αγώνες η   δραστηριότητες της ΠΟΕΠΑ αν δεν έχει προηγουμένως υπογράψει την σχετική δήλωση.

    

 10. Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται στους κανονισμούς, αποφασίζει Διοικητικό Συμβούλιο τελεσίδικα.

 

 

Χορηγοί

                          
  • betboo giriş 1xbet giriş youwin giriş casino siteleri odll bahis analiz süperbahis giriş 1xbet giriş tubidy