Γ ΄ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 20-21/1/2018 - ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΦΗΒΩΝ

 

Γ΄ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΦΗΒΩΝ 2018 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: 29)

ΑΣΚ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ

 Α΄ΟΜΙΛΟΣ

 

 

1

 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΚΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ΕΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΥΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCH

 

A

 

B

 

 

DATE

 

TIME

 

SCORE

 

7-2

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΥΔΑΣ

 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΚΚΟΣ

 

20.1.2018

 

 

 

3-6

 

ΕΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

 

20.1.2018

 

 

 

5-4

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

6-4

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

20.1.2018

 

 

     

    7-3

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΥΔΑΣ

 

ΕΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

20.1.2018

 

 

 

2-1

 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΚΚΟΣ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

20.1.2018

 

 

 

1-3

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

ΕΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

20.1.2018

 

 

 

4-7

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΥΔΑΣ

 

20.1.2018

 

 

 

5-6

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

 

20.1.2018

 

 

 

7- 5

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΥΔΑΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

 

20.1.2018

 

 

 

1-4

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

3-2

 

ΕΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΚΚΟΣ

 

20.1.2018

 

 

 

4-2

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΚΚΟΣ

 

20.1.2018

 

 

 

5-1

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

20.1.2018

 

 

 

6-7

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΥΔΑΣ

 

20.1.2018

 

 

 

    1-6

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

 

20.1.2018

 

 

 

    2-5

 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΚΚΟΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

 

20.1.2018

 

 

 

    3-4

 

ΕΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

20.1.2018

 

 

  

    5-3

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

 

ΕΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

20.1.2018

 

 

 

    6-2

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΚΚΟΣ

 

20.1.2018

 

 

 

    7-1

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΥΔΑΣ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

20.1.2018

 

 

 

 

 

Γ΄ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΦΗΒΩΝ 2018 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: 29)

ΑΣΚ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ

 Β΄ΟΜΙΛΟΣ

 

 

1

 

 

ΤΖΟΖΕΦ ΗΛΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ΠΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ’’ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

ΡΟΔΟΘΕΟΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCH

 

A

 

B

 

 

DATE

 

TIME

 

SCORE

 

7-2

 

ΡΟΔΟΘΕΟΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗ

 

ΠΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

3-6

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ’’ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

5-4

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΑΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

 

20.1.2018

 

 

 

    6-4

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ’’ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

 

20.1.2018

 

 

     

    7-3

 

ΡΟΔΟΘΕΟΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗ

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

2-1

 

ΠΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

ΤΖΟΖΕΦ ΗΛΙΑ

 

20.1.2018

 

 

 

1-3

 

ΤΖΟΖΕΦ ΗΛΙΑ

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

4-7

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

 

ΡΟΔΟΘΕΟΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗ

 

20.1.2018

 

 

 

5-6

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΑΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ’’ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

7- 5

 

ΡΟΔΟΘΕΟΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΑΟΣ

 

20.1.2018

 

 

 

1-4

 

ΤΖΟΖΕΦ ΗΛΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

 

20.1.2018

 

 

 

3-2

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΠΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

4-2

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

 

ΠΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

5-1

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΑΟΣ

 

ΤΖΟΖΕΦ ΗΛΙΑ

 

20.1.2018

 

 

 

6-7

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ’’ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

ΡΟΔΟΘΕΟΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗ

 

20.1.2018

 

 

 

    1-6

 

ΤΖΟΖΕΦ ΗΛΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ’’ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

    2-5

 

ΠΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΑΟΣ

 

20.1.2018

 

 

 

    3-4

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

 

20.1.2018

 

 

  

    5-3

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΑΟΣ

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

    6-2

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ’’ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

ΠΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

    7-1

 

ΡΟΔΟΘΕΟΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗ

 

ΤΖΟΖΕΦ ΗΛΙΑ

20.1.2018

 

 

 

 

 

Γ΄ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΦΗΒΩΝ 2018 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: 29)

ΑΣΚ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ

 Γ΄ΟΜΙΛΟΣ

 

 

1

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ΡΟΓΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCH

 

A

 

B

 

 

DATE

 

TIME

 

SCORE

 

7-2

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

3-6

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

5-4

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΡΟΓΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

 

20.1.2018

 

 

 

6-4

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ

 

ΡΟΓΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

 

20.1.2018

 

 

     

    7-3

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

20.1.2018

 

 

 

2-1

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

20.1.2018

 

 

 

1-3

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

20.1.2018

 

 

 

4-7

 

ΡΟΓΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

 

20.1.2018

 

 

 

5-6

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

7- 5

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

20.1.2018

 

 

 

1-4

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

ΡΟΓΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

 

20.1.2018

 

 

 

3-2

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

4-2

 

ΡΟΓΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

5-1

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

20.1.2018

 

 

 

6-7

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

 

20.1.2018

 

 

 

    1-6

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

    2-5

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

20.1.2018

 

 

 

    3-4

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

ΡΟΓΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

 

20.1.2018

 

 

  

    5-3

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

20.1.2018

 

 

 

    6-2

 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

    7-1

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

20.1.2018

 

 

 

 

 

Γ΄ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΦΗΒΩΝ 2018 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: 29)

ΑΣΚ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ

 Δ΄ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

v

 

L

 

POI

 

PL

 

1

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΣΣΑΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

ΘΟΔΩΡΗΣ

ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCH

 

A

 

B

 

 

DATE

 

TIME

 

SCORE

 

 

1 – 8

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

7 – 2

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΣΣΑΡΗΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

3 – 6

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

 

5 – 4

 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

8 – 5

 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

6 – 4

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

7 – 3

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΣΣΑΡΗΣ

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

20.1.2018

 

 

 

 

2 – 1

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

20.1.2018

 

 

 

 

2 – 8

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

1 – 3

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

20.1.2018

 

 

 

 

4 – 7

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΣΣΑΡΗΣ

 

20.1.2018

 

 

 

 

5 – 6

 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

8 – 6

 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

7 – 5

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΣΣΑΡΗΣ

 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

1 – 4

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

3 – 2

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

 8-3

 

 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

20.1.2018

 

 

 

 

4 – 2

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

5 – 1

 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

20.1.2018

 

 

 

 

6 – 7

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΣΣΑΡΗΣ

 

20.1.2018

 

 

 

 

7 – 8

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΣΣΑΡΗΣ

 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

1– 6

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

2 – 5

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

3 – 4

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

8 – 4

 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

5 – 3

 

ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

20.1.2018

 

 

 

 

6 – 2

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

20.1.2018

 

 

 

 

71

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΙΣΣΑΡΗΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

20.1.2018

 

 

 

 

                                                          

                                                          

 

 

 

Χορηγοί

                          
  • betboo giriş 1xbet giriş youwin giriş casino siteleri odll bahis siteleri süperbahis giriş supertotobet giriş