ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2017

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 2017 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: 26)

ΑΣΚ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

V

 

L

 

POI

 

PL

 

1

 

 

ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΟΥΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ΕΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCH

 

A

 

B

 

 

DATE

 

TIME

 

SCORE

 

2 – 5

 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΟΥΚΗΣ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

31.10.2017

 

18.00

 

 

3 – 4

 

 

ΕΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

31.10.2017

 

18.00

 

 

1 – 6

 

 

ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

 

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

31.10.2017

 

18.00

 

 

5 – 3

 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

ΕΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

31.10.2017

 

 

 

1 – 2

 

 

ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΟΥΚΗΣ

 

31.10.2017

 

 

 

4 – 6

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

31.10.2017

 

 

 

3 – 1

 

 

ΕΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

 

31.10.2017

 

 

 

4 – 5

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

31.10.2017

 

 

 

2 – 6

 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΟΥΚΗΣ

 

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

31.10.2017

 

 

 

1 – 4

 

 

ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

7.11.2017

 

18.00

 

 

2 – 3

 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΟΥΚΗΣ

 

ΕΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

7.11.2017

 

18.00

 

 

5 – 6

 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

7.11.2017

 

18.00

 

 

4 – 2

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΟΥΚΗΣ

 

7.11.2017

 

 

 

5 – 1

 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

 

7.11.2017

 

 

 

3 – 6

 

 

ΕΥΡΟΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

7.11.2017

 

 

 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 2017 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: 26)

ΑΣΚ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

V

 

L

 

POI

 

PL

 

1

 

 

ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ΞΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCH

 

A

 

B

 

 

DATE

 

TIME

 

SCORE

 

2 – 5

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

 

31.10.2017

 

18.00

 

 

3 – 4

 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

ΞΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

31.10.2017

 

18.00

 

 

1 – 6

 

 

ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

31.10.2017

 

18.00

 

 

5 – 3

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

31.10.2017

 

 

 

1 – 2

 

 

ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

31.10.2017

 

 

 

4 – 6

 

 

ΞΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

31.10.2017

 

 

 

3 – 1

 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

 

31.10.2017

 

 

 

4 – 5

 

 

ΞΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

 

31.10.2017

 

 

 

2 – 6

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

31.10.2017

 

 

 

1 – 4

 

 

ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

 

ΞΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

7.11.2017

 

18.00

 

 

2 – 3

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

7.11.2017

 

18.00

 

 

5 – 6

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

7.11.2017

 

18.00

 

 

4 – 2

 

 

ΞΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑ

 

7.11.2017

 

 

 

5 – 1

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

 

ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

 

7.11.2017

 

 

 

3 – 6

 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

7.11.2017

 

 

 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 2017-  Γ’ ΟΜΙΛΟΣ - (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: 26)

ΑΣΚ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

V

 

L

 

POI

 

PL

 

1

 

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ΤΖΟΖΕΦ ΗΛΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCH

 

A

 

B

 

 

DATE

 

TIME

 

SCORE

 

7-2

   

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

31.10.2017

 

18.00

 

 

3-6

 

ΤΖΟΖΕΦ ΗΛΙΑ

  

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

 

31.10.2017

 

18.00

 

 

5-4

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

31.10.2017

 

18.00

 

 

6-4

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

31.10.2017

 

 

     

     7-3

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

 

ΤΖΟΖΕΦ ΗΛΙΑ

 

31.10.2017

 

 

 

2-1

 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

31.10.2017

 

 

 

1-3

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

ΤΖΟΖΕΦ ΗΛΙΑ

 

31.10.2017

 

 

 

4-7

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

 

31.10.2017

 

 

 

5-6

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

 

31.10.2017

 

 

 

7- 5

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

7.11.2017

 

18.00

 

 

1-4

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

7.11.2017

 

18.00

 

 

3-2

 

ΤΖΟΖΕΦ ΗΛΙΑ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

7.11.2017

 

18.00

 

 

4-2

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

7.11.2017

 

 

 

5-1

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

7.11.2017

 

 

 

6-7

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

    

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

 

7.11.2017

 

 

 

    1-6

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

 

7.11.2017

 

 

 

    2-5

 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

7.11.2017

 

 

 

    3-4

 

ΤΖΟΖΕΦ ΗΛΙΑ

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

 

7.11.2017

 

 

  

    5-3

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

ΤΖΟΖΕΦ ΗΛΙΑ

 

7.11.2017

 

 

 

    6-2

 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

7.11.2017

 

 

 

    7-1

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

7.11.2017

 

 

 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 2017-  Δ’ ΟΜΙΛΟΣ - (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: 26)

ΑΣΚ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

V

 

L

 

POI

 

PL

 

1

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΚΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATCH

 

A

 

B

 

 

DATE

 

TIME

 

SCORE

 

7-2

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

31.10.2017

 

18.00

 

 

3-6

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

31.10.2017

 

18.00

 

 

5-4

 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΚΚΟΣ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

31.10.2017

 

18.00

 

 

6-4

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

31.10.2017

 

 

     

     7-3

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

31.10.2017

 

 

 

2-1

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

31.10.2017

 

 

 

1-3

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

31.10.2017

 

 

 

4-7

 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

 

31.10.2017

 

 

 

5-6

 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΚΚΟΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

31.10.2017

 

 

 

7- 5

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΚΚΟΣ

 

7.11.2017

 

18.00

 

 

1-4

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

7.11.2017

 

18.00

 

 

3-2

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

7.11.2017

 

18.00

 

 

4-2

 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

7.11.2017

 

 

 

5-1

 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΚΚΟΣ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

7.11.2017

 

 

 

6-7

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

 

7.11.2017

 

 

 

    1-6

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

7.11.2017

 

 

 

    2-5

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΚΚΟΣ

 

7.11.2017

 

 

 

    3-4

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ

 

7.11.2017

 

 

  

    5-3

 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΚΚΟΣ

 

ΣΙΑΡΠΕΛ ΗΛΙΑ

 

7.11.2017

 

 

 

    6-2

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΣΣΙΟΣ

 

7.11.2017

 

 

 

    7-1

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

7.11.2017

 

 

Χορηγοί

                          
  • betboo giriş 1xbet giriş youwin giriş casino siteleri odll bahis siteleri süperbahis giriş supertotobet giriş