ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2020

 

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης προκηρύσσει τα Παγκύπρια Ατομικά Πρωταθλήματα για τις πιο κάτω κατηγορίες:

 

1.  ΑΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ                         (΄Οσοι γεννήθηκαν από  την 1.1.2002 και μετά)

2.  ΑΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ                      (΄Οσες γεννήθηκαν από την 1.1.2002 και μετά)

3.  ΑΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ                           (΄Οσοι γεννήθηκαν από την 1.1.2005 και μετά)

4.  ΑΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ                   (΄Οσες γεννήθηκαν από την 1.1.2005 και μετά)

5.  ΑΠΛΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ                  (΄Οσοι γεννήθηκαν από την 1.1.2007 και μετά)

6.  ΑΠΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ           (΄Οσες γεννήθηκαν από την 1.1.2007 και μετά)

7.  ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ                          (΄Οσοι / ΄Οσες γεννήθηκαν από την 1.1.2002 και μετά)

8.  ΔΙΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ                        (΄Οσοι γεννήθηκαν από την 1.1.2002 και μετά)

9.  ΔΙΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ                     (΄Οσες γεννήθηκαν από την 1.1.2002 και μετά)

10. ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ                        (΄Οσοι γεννήθηκαν από την 1.1.2005 και μετά)

11. ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ                (΄Οσες γεννήθηκαν από την 1.1.2005 και μετά)

 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

Στα Πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος, μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία και πολίτες που αγωνίζονται μόνιμα και νόμιμα στην Κύπρο την αγωνιστική περίοδο 2019/2020, που θα δηλώσουν συμμετοχή πάνω στο ειδικό έντυπο και θα καταβάλουν το σχετικό παράβολο.

 

Αθλητές / αθλήτριες  που είναι υπό το καθεστώς διπλής μεταγραφής δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

 

Το δικαίωμα συμμετοχής στην κάθε κατηγορία έχει ορισθεί  στα 10.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στα ανοικτά ατομικά πρωταθλήματα έχουν όσοι διαθέτουν Δελτίο Υγείας σε ισχύ όταν αγωνίζονται και το παρουσιάζουν πριν από την έναρξη του κάθε αγώνα στον αρμόδιο αξιωματούχο που ορίζεται από την Ομοσπονδία να διαιτητεύσει ή εποπτεύσει τον συγκεκριμένο αγώνα ή διοργάνωση.

                                                                                                                                                                                       

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος , το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13.00.

4.ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:

 

Οι κληρώσεις των αγώνων θα γίνουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.00π.μ.

 

 

5. ΤΟΠΟΣ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

 

Τα Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ΠΟΕΠΑ σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Παγκύπριων Ατομικών Πρωταθλημάτων και το σύστημα διεξαγωγής που καθορίστηκε από την Τεχνική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.

 

Οι κατηγορίες των Ατομικών Εφήβων και Παίδων θα διεξαχθούν στην Α΄ Φάση  με Ομίλους και ακολούθως KnockOutαναλόγως του αριθμού δηλώσεων συμμετοχής.

Σε περίπτωση που ο αριθμός συμμετοχών θεωρηθεί μικρός τότε θα μπορούν οι αγώνες να γίνουν  με το σύστημα ένα προς όλους (roundrobinsystem). Οι αγώνες θα είναι των τριών νικηφόρων σετ (best  of 5 games).

 

Ο νικητής  της κάθε συνάντησης θα παίρνει δύο βαθμούς, ο ηττημένος ένα βαθμό και σε περίπτωση μηδενισμού ο μηδενζόμενος αθλητής δεν θα παίρνει βαθμό. Αθλητής που σημειώσει δυο μηδενισμούς διαγράφεται από το πρωτάθλημα.

 

Για σκοπούς κατάταξης των ομάδων σε όλες τις περιπτώσεις ισοβαθμίας δύο η περισσότερων ομάδων εφαρμόζεται ο Διεθνής Κανονισμός του ITTF, HandbookforTournamentReferees, 2.3, 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6.

 

Στις υπόλοιπες  κατηγορίες θα εφαρμοστεί το σύστημα Απλού Αποκλεισμού,“KnockOut” σε όλους τους αγώνες.

Οι αγώνες θα είναι των τριών νικηφόρων σετ (best  of 5 games) όπως επίσης και στις κατηγορίες των διπλών οι αγώνες θα είναι τριών νικηφόρων σετ (bestof 5 games).

 

 

6.  ΧΡΟΝΟΣ:

 

Οι πιθανές αγωνιστικές ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί είναι:

 

3, 5, 6, 9  ΜΑΡΤΙΟΥ 2020  - ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ

 

6  ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 -  ΑΤΟΜΙΚΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

 

23,24,26,27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 -  ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ

 

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 - ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 -  ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ / ΝΕΑΝΙΔΩΝ

 

31  ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 - ΔΙΠΛΟ ΕΦΗΒΩΝ / ΔΙΠΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

 

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 - ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ / ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

7, 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 -  ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

 

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΤΕΛΙΚΟΙ

 

 

Η Τεχνική Επιτροπή μπορεί να καθορίσει και οποιανδήποτε άλλη μέρα σαν αγωνιστική σε περιπτώσεις κατά την κρίση της θεωρείται αναγκαίο.

 

Το αγωνιστικό πρόγραμμα επιδέχεται αλλαγές σε περιπτώσεις που οι Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις επηρεάζονται από άλλες δραστηριότητες.

 

7.    ΕΠΑΘΛΑ:

 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους νικητές.

 

Αποτελεί υποχρέωση όσων αθλητών/αθλητριών που θα λάβουν έπαθλα  να παρευρίσκονται στην τελετή απονομής των επάθλων που θα γίνει στο γήπεδο με την αθλητική τους ενδυμασία προκειμένου να λάβουν τα έπαθλα τους.

Σε περίπτωση που για λόγους υγείας δεν καθίσταται δυνατή η παρουσία οπουδήποτε αθλητή/αθλήτριας τότε είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν πιστοποιητικό γιατρού που να δικαιολογεί την απουσία τους. Μη τήρηση του παρόντος κανονισμού αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και θα τιμωρείται ανάλογα με τους πειθαρχικούς κανονισμούς της Ομοσπονδίας.

 

8.   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 

α. Τραπέζι                 :STAGAMERICAS     

β. Σύστημα Δικτύου:Προδιαγραφών ΔΟΕΠΑ    (εγκρίνει η Τ.Ε. της ΠΟΕΠΑ)

γ. Μπαλάκια              :Stag  PeterKarlssonplastic, τριών αστέρων, άσπρες 40 χιλ.

(βλέπε Κανονισμό αρ. 8 του Κανονισμού Παγκύπριων Ατομικών Πρωταθλημάτων)

 

 

9. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

 

Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες που θα συμμετάσχουν στους αγώνες οφείλουνπροηγουμένως να έχουν υπογράψει την σχετική δήλωση περί προσωπικών δεδομένων που έχει κοινοποιήσει η Ομοσπονδία. Σημειώνεται ότι κανένας αθλητής/αθλήτρια δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε οποιασδήποτε φύσης αγώνες η   δραστηριότητες της ΠΟΕΠΑ αν δεν έχει προηγουμένως υπογράψει την σχετική δήλωση.

    

 10. Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται στους κανονισμούς, αποφασίζει Διοικητικό Συμβούλιο τελεσίδικα.

                                               

 

Χορηγοί

                          
  • betboo giriş 1xbet giriş youwin giriş casino siteleri odll bahis analiz süperbahis giriş 1xbet giriş tubidy